Fixturing and Gauges
Copyright - Lorik Tool Inc. 2015
Nissan Dash Assembly Fixture
Nissan Radiator Core Support Fixture
TK Ultima Assembly Fixture